Winky

  • Diernummer:
  • 34056
  • Geslacht:
  • Mannelijk
  • Soort:
  • Grasparkiet

Winky is op zoek naar een nieuw thuis met soortgenoten. Grasparkieten zijn echte groepsdieren en kunnen zowel binnenshuis als buiten in een volière worden gehouden. Het zijn verdraagzame vogeltjes die het liefst in een even aantal worden gehouden. Een buitenvolière dient voorzien te zijn van een tochtvrij binnenverblijf. De minimale afmeting van een kooi in de woonkamer voor één of twee vogels is 80x40x60 centimeter, waarbij de parkieten dan wel regelmatig uit hun kooi moeten kunnen. Zet de kooi op een lichte plek maar niet in de volle zon en niet op de tocht. De kooi moet minimaal 2 zitstokken bevatten.

Ga terug