Dropje

  • Diernummer:
  • 31195
  • Geslacht:
  • Mannelijk
  • Geboortedatum:
  • 28-09-2021
  • Geneutraliseerd:
  • Dropje is gecastreerd
  • Kan bij kinderen:
  • Bij kinderen vanaf 12 jaar

Dropje is een grote jongeman die een aai wel kan waarderen. Hij vindt het gezellig om in je buurt te zijn en is erg nieuwsgierig. Soms is hij zelfs wat ondeugend. Hij heeft veel ruimte nodig om genoeg beweging te krijgen en om zijn energie kwijt te kunnen. We plaatsen Dropje in een rustig 1 á 2 persoons huishouden (zonder kinderen) en bij een voedster.

Ga terug